Houtwormen

Wanneer u een vlonder van hardhout heeft, is er altijd kans dat u last krijgt van houtwormen. Houtwormen kunnen grote problemen opleveren, omdat zij u hele vlonder kunnen vernielen en daarnaast ook uw veiligheid in gevaar kunnen brengen.

Wat zijn houtwormen eigenlijk?

Houtwormen zijn de larven van houtworm kevers. Houtwormen voeden zich met hout en nestelen zich vaak in bijvoorbeeld houten meubels, houten vloeren en andere houten attributen in huis. Wanneer houtwormen zich in constructiehout vestigen kan dit voor de bewoner op een gegeven moment erg gevaarlijk wonen.

Houtwormen komen in vrijwel alle houtsoorten voor, je ziet echter wel in bepaalde houtsoorten vaker houtwormen dan andere soorten. Meestal zitten houtwormen in het soort hout dat voor meubelen of de constructies van huize gebruikt wordt. Ze geven ook de voorkeur aan vochtig en onbewerkt hout. Als hout levend is, of misschien net gekapt zul je er niet snel houtwormen in zien. Houtwormen nestelen zich niet zo snel in bewerkt hout, wat wel regelmatig gebeurd is dat de houtwormen zich al in het hout hebben gevestigd voordat het hout bewerkt is. Hierdoor is het mogelijk dat de kenmerken van houtwormen pas na lange tijd zichtbgaar zijn.

Je kunt aan het hout herkennen dat je houtwormen hebt, als er gaatjes van ongeveer 2 mm doorsnee in het hout zitten. Uit deze gaatjes valt vaak stof en houtresten, als er nog stof rondom de gaatjes zit, kun je zien dat de houtwormen nog in het hout actief zijn.

Bestrijden van houtwormen

Om u preventief te beschermen tegen houtwormen kunt u er voor zorgen dat de luchtvochtigheid wordt beperkt. De luchtvochtigheid dient altijd lager dan 50-60% te zijn. Ook kunt u het hout met verf of boenwas bewerken, waardoor de houtwormen zich minder snel in het hout zullen vestigen. Heeft u al houtwormen in het constructiehout of in uw houten vlonder, dan kunt het houtwormen bestrijden beter aan een expert over laten. Zij weten op welke manier zij het hout het beste kunnen behandelen om de schade te beperken en ook uw eigen veiligheid veilig te stellen.